2221053088 Αφράτι, Χαλκίδα stegesmereditis@gmail.com