2221312678 Αφράτι, Χαλκίδα stegesmereditis@gmail.com